Ochrana osobních údajů

 1. Ochrana Vašich osobních údajů je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
 2. Souhlasem s těmito obchodními podmínkami souhlasíte se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a další údaje uvedené při objednávce (dále jen jako „osobní údaje“).
 3. Souhlasem s těmito obchodními podmínkami mi dáváte souhlas s tím, abych zpracovávala Vaše osobní údaje, a to pro účely realizace práv a povinností ze smluv mezi námi uzavřených. Nesdělíte-li mi výslovně jinak, souhlasíte také se zpracováním Vašich osobních údajů pro účely zasílání informací a obchodních sdělení. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření jakékoli smlouvy mezi námi.
 4. Zpracováním Vašich osobních údajů můžu pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících dárkový poukaz nebo výsledné fotografické dílo k Vám nebudou osobní údaje bez Vašeho předchozího souhlasu předávány třetím osobám.
 5. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Zásada ochrany osobních údajů

 1. Pro potřeby těchto Zásad ochrany osobních údajů se rozumí: OSVČ  já Marcela Bartůšková, Radošovice 42 , Bystřice 25751, IČ 05769787, e-mail: info@marcelabartuskova.cz, telefon +420 607 77 45 85, uživatelem jste Vy, zákazník, kterému poskytuji možnost komunikace přes webové formuláře  on-line fakturace a uzavírání smluv o poskytování služeb.
 2. Tyto zásady pro ochranu osobních údajů můžu změnit či doplnit. O každé takové změně Vás e-mailem informuji nejméně 30 dnů před nabytím účinnosti změn. Nebudete-li se změnou souhlasit, máte právo bez jakékoliv sankce vypovědět smlouvu o poskytování služeb dle čl. IX. ods. 4
 3. Tyto Zásady popisují, jak nakládám s osobními údaji fyzických osob, přičemž dodržujeme Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů, známé také jako GDPR (dále budeme používat zkratku „GDPR“).
 4. Po odeslání kontaktního formuláře začínám zpracovávat Vaše osobní údaje. Jsem správcem osobních údajů. Prohlížením webových stránek může také docházet ke shromažďování osobních údajů. Vždy zpracovávám výhradně osobní údaje získané od vás, uživatelů, nebo z veřejně dostupných databází (např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík).
 5. Zpracovávám tyto osobní údaje ve smyslu čl. 4 odst. 1 GDPR:
  • jméno a příjmení
  • adresa bydliště
  • adresa elektronické pošty (e-mail)
  • telefonní číslo
  • IP adresy zařízení, z nichž proběhlo prohlížení mého webu
 6. Při poskytování služeb mi pomáhají následující zpracovatelé, jejichž provoz je v souladu s evropskými standardy ochrany osobních údajů, přičemž zpracovávání osobních údajů třetími stranami je upraveno jejich vlastními podmínkami poskytování služeb. Souhlasíte, že jim můžeme předávat Vaše osobní údaje pro naplnění výše uvedených účelů:
 7. Souhlas se zpracováním osobních údajů podle předchozích odstavců můžete kdykoliv odvolat zasláním požadavku na adresu info@marcelabartuskova.cz .